List of Artists

 

AONO Fumiaki, Sendai
HAYASAKA Sachiko, Morioka
HONDA Megumi, Tono
HONDA Takeshi, Tono
HOSOKAWA Kenichi, Sendai
ISHIKAWA Minako, Morioka
KAMO Sachiko, Fukushima
KATAGIRI Hironori, Iwate and Edinburgh
KIDO Eiji, Aomori
MOMOSE Hisashi, Morioka 
MORI Shinichi, Morioka
MOTOMURA Kenta, Morioka
OKADA Takuya, Iwate
ONOZAKI Takuya, Hanamaki
SAITO Yoshitomo, Sendai
SATO Kazue, Ofunato
SATO Saiko, Sendai
SAWAMURA Sumiko, Morioka
Kate THOMSON, Iwate and Edinburgh
WATANABE Koichi, Fukushima
Aeneas WILDER, Towa
YOSHIDA Shigenobu, Iwaki

map of Japan

 

home